StartUp-akademija-–-sastanak-u-Skradu

StartUp akademija – sastanak u Skradu

U sklopu provedbe projekta StartUp akademija u Skradu je u prostorima PINS-a dana 20.06.2017. održan drugi sastanak projektnih partnera. Na sastanku su uz domaćine sudjelovali predstavnici partnera u projektu iz Grčke, Španjolske i Mađarske. Kako je projektom i predviđeno partneri su razgovarali o dosadašnjim provedenim anketama među mladim s ruralnih područja o njihovom stavovima i vještinama vezanim uz poduzetništvo. Partneri su predstavili rezultate istraživanja sa svojih područja. Rezultati ovih istraživanja predstavljani su javnosti na promocijskom događanju 21.06.2017. također u prostorima PINS-a u Skradu. U drugom dijelu sastanka partneri su razmatrali kako realizirati naredne projektne aktivnosti: osmisliti on-line platformu za učenje vještina vezanih uz poduzetništvo te kako privući mlade da koriste takvu platformu za buduće pokretanje vlastitog poslovanja u svojim zemljama. Mladi koji se aktivno uključe u provedbu projekta te koji će koristiti platformi imati će priliku sudjelovati na hackaton događanju u ožujku 2018. godine u Mađarskoj.