Erasmus+ projekt - Demina
Inovacije i kontinuirano obrazovanje u upravljanju destinacijom

Ref Br. 2020-1-CZ01-KA202-078343

Lokalna razvojna agencija Pins partner je u provedbi novog Erasmus+ projekta akronima Demina sufinanciran iz programa Europske unije Erasmus+ strateška partnerstva.

Projekt je započeo 01.11.2020. godine i traje do 31.10.2022.

Projekt je usredotočen na inovacije i kontinuirano obrazovanje u upravljanju destinacijama - ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost ulaganja u turizmu, razvoj destinacija, osposobljavanje menadžera i djelatnika za upravljanje destinacijama, strateški razvoj turizma, primjena koncepta europskih područja učenja za turizam i planiranje procesa u turizmu.

Projekt će implementirati (razviti) dva ključna rezultata:

  1. Stvaranje metodološke publikacije europskog modela i metodologija za upravljanje i revizijom destinacija
  2. Programa obuke za osobe koje će upravljati destinacijama i za osobe odgovorne za razvoj turizma na javnoj razini.
Rezultati projekta će biti primjenjivi u cjeloživotnom i stručnom osposobljavanju turističkog osoblja.

Partnerstvo za provedbu projekta sastoji se od sedam profesionalnih organizacija iz šest zemalja i to iz Turske, Češke, Poljske, Latvije, Bugarske i Hrvatske.

Obratite nam se za više detalja!


Inovation and Continuing Education in Destination Management

Ref No. 2020-1-CZ01-KA202-078343

The project, co-financed by the European Union's Erasmus + program, focuses on innovation and continuing education in the destination management - economy, efficiency and effectiveness of investment in tourism & destination development, upskilling managers and workers in destination management and strategic development of tourism, the application of the European Tourism Learning Areas concept, and strategic and process planning in tourism.

The project will implement two key outputs:

  1. Creation of a methodological publication European Model and Methodology for Destination Management and Audit
  2. Creation of a training program for destination management staff and for staff responsible for the development of tourism at the public level.
All project outputs will be applicable in lifelong & vocational training of tourism staff.
Project implementation partnership consists of seven professional organizations from six countries.

For more information please contact us!