P-Iris
Politike za poboljšanje inovacijskih sustava ruralnih područja profesionalizacijom mrežnih aktivnosti i korištenjem inovacijskih alata P-IRIS

Projekt započeo s provedbom 01.01.2017. godine i traje do 31.05.2021.godine. Projekt se financira sredstvima Interreg Europe programa.

Partneri na projektu: Regija Sogn og Fjordane (Norveška), Regija Central Ostrobothnia (Finska), Sodebur - Burgos (Španjolska), RA Srce Slovenije (Slovenija), LRA PINS (Hrvatska), Poliedra Milano (Italija).

Potreban je bolji uvid i praktični menadžment ruralnih inovacijskih sustava

Ruralna područja pokazuju širok raspon situacija u pogledu inovacijskih sustava. Sudionici ovog projekta smatraju da su ruralna područja koja u projektu sudjeluju raznolika te da nisu nimalo marginalizirana. Štoviše, ruralna područja P-IRIS projekta, odnosno sudionici projekta smatraju da inovacijski sustavi ruralnih područja ne smiju kopirati saznanja i rješenja od gradskih područja već se sami trebaju zalagati za rješenja koja su prilagođena specifičnim obilježjima ruralnog konteksta.

Neke ključne točke:
Ruralni kontekst: što je različito u odnosu na urbana područja?
• Nejednaka sredstva i asimetrični odnosi između javnog sektora, sektora istraživanja i razvoja te malog i srednjeg poduzetništva.
• Inovacijski sustavi nisu potpuni; primjerice postoji nedostatak znanstvenog znanja posebice prilagođenog ruralnim područjima;

P-IRIS cilja na operativna poboljšanja; inovacije upravljane trostrukom ili četverostrukom helix mrežom i uporabom povezanih inovacijskih alata:
• Profesionalizacija mrežnog menadžmenta uključuje: poboljšanje mrežnih strategija, rješavanje mrežnih izazova poput fragmentacije i/ili poboljšanje mrežne funkcije u pogledu razmjene znanja i učinkovitog korištenja ograničenog vremena.
• Primjeri povezanih alata: poslovni centri, inkubatori, laboratoriji, strukturirani dijalozi, inovativno posredništvo, stručno posredništvo i slično.
• Kako ICT može otvoriti mogućnosti ruralnim inovacijskim sustavima da koriste udaljene izvore znanja? Udaljeni izvori znanja mogu biti dostupni iz veće udaljenosti, ali i iz bližih područja poput gradskih.
• Mogu li inovacijske mreže ruralnih područja pristupiti relevantnim alatima za različite korake inovacijskog procesa?
• P-IRIS će sumirati sve navedeno izradom alata za pomoć pri razvoju praktičnih vještina u upravljanju inovacijskim mrežama u ruralnim područjima.

Ciljamo na kreiranje atraktivnih radnih mjesta za visoko educirane i kreativne mlade ljude u ruralnih područjima. Navedeno primjerice podrazumijeva olakšavanje uvjeta za pokretanje novih kreativnih poslova i poslova baziranih na znanju te ekoloških inovacija.

Ciljamo i na poboljšanja politika, s obzirom na to da je takav okvir postavljen od strane Interreg-a. Poboljšanja politika zahtijevaju uključenost raznih dionika u projekt.

Primijeniti će se međuregionalni proces učenja sastavljen od tri koraka:
1. Mapiranje izazova i mogućnosti u upravljanju trostrukim ili četverostrukim helix modelima suradnje u ruralnim inovacijskim sustavima.
2. Razmjena iskustva na tematskim seminarima i prikaz potencijalnih dobrih praksi na studijskim posjetima ili radionicama.
3. Priprema regionalnih akcijskih planova koji ciljaju na poboljšanje politika dajući pritom podršku inovacijama u ruralnim područjima, a koji će se provoditi u drugoj fazi projekta.

Više informacija o projektu saznajte na ovom linku!

Proračun projekta možete pogledati ovdje!

Provedbom projekta došli smo do važnih spoznaja kako potaknuti inovativnost u ruralnim područjima. Preporuke koje smo izradili u sklopu ovog projekta mogu pomoći prilikom kreiranja budućih razvojnih politika. Preporuke možete pročitati u dokumentu P-IRIS position paper.

Obratite nam se za više detalja!


Project name: Policies to improve rural areas' innovation systems by professionalising networking activities and use of innovation tools

Acronym: P-IRIS

Financed by: Interreg Europe programme
Duration: 01.01.2017.-30.06.2021.
Project budget: 1.364.788,00 €

Young people are leaving rural areas because they do not find jobs answering their professional aspirations. There is therefore a need to boost innovation in these areas in order to develop knowledge-based or creative businesses, offering attractive jobs for well-educated and creative young people. The partners from Norway, Finland, Slovenia, Croatia, Italy and Spain have identified that triple helix (3H) or quadruple helix (4H) cooperation is important to boost innovation in rural areas.

The overall objective of P-IRIS is to improve policies related to 3H / 4H cooperation in rural innovation systems. We want to increase the number of SMEs in innovative networks and the number of innovation projects including R&D.

A 3-step interregional learning process will be applied:
• Mapping challenges & opportunities of managing 3H or 4H cooperation in rural innovation systems.
• Exchange experience in thematic seminars and demonstrate potential good practice in study visits.
• Prepare regional action plans.

More details about project on this link!

Project budget

Through the implementation of the project, we came to important insights on how to encourage innovation in rural areas. The recommendations we have made as part of this project can help in creating future development policies. You can read the recommendations in the P-IRIS position paper.

For more information please contact us!