Rural Business Hub


Europska unija amblem
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Zajedno do fondova EU!
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lokalne razvojne agencije PINSCilj projekta je rast konkurentnosti postojećih MiSP i povećanje stope preživljavanja novoosnovanih poduzeća na ruralnom i brdsko planinskom području.

Svrha projekta je olakšani pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost ali i doprinijelo smanjenju depopulacije brdsko planinskog područja – Gorskog kotara.

Kratki opis projekta:
Projektom ćemo razviti sedam novih usluga za poduzetnike na ruralnim brdsko planinskom području, te ćemo time kreirati kvalitetnije eko poduzetničko okruženje, kao i stvoriti preduvjete za otvaranje start-up inkubatora. Doprinijeti ćemo razvoju novih poduzetničkih znanja i vještina kroz mentorstva, pružanje IT i marketing usluga. Pokrenuti ćemo web trgovinu kako bi poduzetnicima ubuduće ponudili objedinjeni paket visokokvalitetnih usluga od planiranja poslovanja do tržišta i prodaje. Doprinijeti ćemo širenju tržišta i razvijati zaštićeni brand "Proizvod Gorskog kotara".

Provedba projekta od 01.02.2018. do 31.7.2019.
Ukupna vrijednost projekta: 391.323,50 HRK.
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 386.299,19 HRK.
EU projekt sufinancira sa 328.349,90 HRK.

Projekt se financira iz programa OPKK sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.


Kontakt osoba za više informacija:
Nataša Kozlica, Tel. 051 810 820; e-mail: [email protected]


Besplatne usluge za poduzetnike u periodu provedbe projekta:

 • - Informiranje o financiranju projekata iz Eu fondova
 • - Izrada prijavne dokumentacije za natječaje
 • - Savjetodavne usluge iz područja knjigovodstva i poreza
 • - Informiranje o poljoprivrednoj proizvodnji
 • - Promocija poduzetnika na sajmovima – poslovno povezivanje
 • - Informiranje o financiranju
 • - Izrada poslovnih planova
 • - IT savjetodavne usluge
 • - Savjetodavne usluge - marketing
 • - Mentorstvo za novoosnovana poduzeća (start-upove)
 • - Mentorstvo i stručna podrška ženama poduzetnicama za društveno poduzetništvo
 • - Informiranje o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sve prethodno navedene usluge su ograničene na određeni broj korisnika.

Više o EU fondovima saznajte na www.strukturnifondovi.hr