Mentorstvo i stručna podrška ženama poduzetnicama


Skrad, 05.07.2018

JAVNI POZIV

Projekt: Rural Business Hub

Lokalna razvojna agencija PINS pokrenula je projekt pod nazivom Rural business hub.

Cilj projekta je rast konkurentnosti postojećih MiSP i povećanje stope preživljavanja novoosnovanih poduzeća na ruralnom i brdsko planinskom području.

Svrha projekta je olakšani pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost ali i doprinijelo smanjenju depopulacije brdsko planinskog područja – Gorskog kotara.

Provedba projekta od 01.02.2018. do 31.7.2019.
Ukupna vrijednost projekta: 391.323,50 HRK.
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 386.299,19 HRK.
EU projekt sufinancira sa 328.349,90 HRK.

Projekt se financira iz programa OPKK sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Mentorstvo i stručna podrška ženama poduzetnicama

Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike da se jave kako bi ostvarili usluge besplatnog mentorstva od strane stručnjaka za unaprjeđenje poslovanja.

Program mentorstva traje ukupno 130 sati po jednom korisniku i provodi se do 30.06.2019. godine. Program mentorstva nalazi se u prilogu ovog poziva.

Prihvatljivi korisnici usluga moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, te moraju poslovati do 3 godine i biti u većinskom vlasništvu žene.

U okviru ovog javnog poziva ne mogu biti odabrani:
  • - poduzetnici u teškoćama
  • - poduzetnici koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13);
  • - poduzetnici koji su u postupku stečaja ili likvidacije Sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12);
  • - poduzetnici koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj;
  • - poduzetnici koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
  • - u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja/osoba ovlaštenih po zakonu za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
Kako se prijaviti

Svi zainteresirani poduzetnici javljaju se osobno na adresu Ivana Gorana Kovačića 3, Skrad (svakim radnim danom od 8-14 h) ili slanjem e-maila na [email protected]

Naslov e-maila treba biti Mentorstvo za žene -Rural business hub, te u e-mailu ukratko opišite Vaše poslovanje i zašto su Vam potrebne usluge mentoriranja, te ukoliko imate razrađen poslovni plan stavite ga u prilog e-maila. Prijave su otvorene do 31.03.2019. godine. U slučaju ranijeg popunjavanja broja raspoloživih mjesta poziv će biti zatvoren o čemu će pravovremena obavijest biti na web stranici www.pins-skrad.hr.

Odabir korisnika
  • poduzetnik ima osnovano poduzeće, obrt ili OPG - poduzeće posluje manje od 1 godine
  • poduzeće posluje od 1-3 godine
  • poduzeće ima izrađen plan poslovanja


U slučaju većeg broja pristiglih prijava s jednakim brojem bodova prednost će imati prijave s područja jedinice lokalne samouprave s nižim indeksom razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017).

Po završetku pristiglih ponuda sastaviti će se bodovna lista, te će biti odabrano 10 poduzetnika za mentorstvo. Lista će biti objavljena na web stranici www.pins-skrad.hr, a odabrani poduzetnici biti će putem e-maila kontaktirani vezano uz potpis Ugovora o mentorstvu.

Više o EU fondovima saznajte na www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija kontaktirajte PINS na broj telefona 051 810 820

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Lokalne razvojne agencije PINS