NepravilnostiOSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Temeljem odredbe čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/15, 102/19) utvrđena je obveza korisnika proračuna imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti/prijave o nepravilnostima te predlagati mjere i aktivnosti za njihovo otklanjanje.