Goranska košarica
U prostorijama LRA PINS na adresi Ivana Gorana Kovačića 3 u Skradu, u neposrednoj blizini željezničke stanice, nalazi se prodavaonica autohtonih proizvoda „Zeleno Srce“.

U njoj se mogu pronaći različite vrste meda, med sa voćem i med sa peludnim zrncima, propolis, voćne rakije i travarice, likeri od raznih plodova kao što su malina i borovnica, biljni likeri i medica, pekmezi i džemovi, proizvodi od lavande, ukrasni predmeti od drva i keramike, unikatni nakit od drva, suveniri od drva i keramike, slike na drvenoj podlozi, drvene kutije za nakit, te razni proizvodi koje su proizveli goranski poduzetnici. U prodavaonici se nudi i aranžiranje poslovnih i prigodnih poklona. U ponudi prodavaonice nalazi se i „Goranska košarica“ u kojoj se nalaze tipični autohtoni proizvodi Gorskog kotara. Proizvodi su ručno izrađeni na tradicijski način prema receptima naših baka i mama.

Proizvode izrađuju obrtnici i proizvođači koji njeguju tradiciju i običaje Gorskog kotara. Goranska košarica može se slagati po želji kupca, a cijena joj se kreće od 100 kuna nadalje. U košaricu se može složiti veliki broj goranskih proizvoda. Nekada su se ti proizvodi koristili isključivo za zdravlje i kao lijek, a danas su tržišno prepoznatljivi te pridonose promociji Gorskog kotara kao prostora gdje i Goranska košarica idealan je poklon za razne obiteljske prigode i poslovne.

Prodavaonica je otvorena radnim danom od 7-15 sati.

Kontakt: 051 810 820


goranska kosarica

In the premises of the LRA PINS at adress Ivana Gorana Kovačića 3, Skrad, near the train station, there is a shop of typical local products „Green Heart“.

In it you can find different types of honey, honey with fruit and honey with pollen, propolis, fruit brandy and herb liqueurs of various fruits such as raspberries and blueberries, herbal liqueurs and honey, marmelade and jam, lavender products, decorative objects made of wood and ceramics, handmade jewelry made of wood, souvenirs made of wood and ceramics, paintings od wood, wooden jewelry boxes, and various products that are produced by local entrepreneurs. The shop is offering and arranging business and appropriate gifts. It offers shops, there is a „Goranska košarica“ containing the typical indigenous products of Gorski kotar. Products are hand-made in the traditional way according to the recipes of our grandmothers and mother.

Products manufactured dealers and manufacturers who cherish the traditions and customs of Gorski kotar. Goranska košarica can be assembled according to customer demand and the price of moving her from 100 HRK (13,50 €) onwards. The basket can agree a large number of highland products. In the past, these products are used exclusively for health and medicine, and are now commercially recognizable and contribute to the promotion of Gorski kotar Goranska košarica is an ideal gift for a variety of family and business events.

The shop is open working day from 7-15 pm.

Contact: +385(0)51 810 820


goranska kosarica