Izjava o pristupačnosti

Odjeljak 1.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o. nastoji svoje internetsku stranicu učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.pins-skrad.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je potpuno u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN17/2019.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15.09.2020.
Za pripremu ove izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora.
Izjava je zadnji put preispitana 15.09.2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u korištenju mrežne stranice www.pins-skrad.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: [email protected], 051/810-820. Službenica za informiranje u Lokalnoj razvojnoj agencija PINS: Anja Pleše.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3 10000 Zagreb
Tel: 01 2099 120
E-mail: [email protected]
www.pristupinfo.hr

U Skradu, 15. rujna 2020. godine.