GO REMOTE: Unlocking the potential of remote job opportunities!
goremote

PUNO IME PROJEKTA: GO REMOTE: Unlocking the potential of remote job opportunities!

TRAJANJE: 30.11.2021. – 31.01.2024.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 196.769,20€

OPIS
Tijekom 2020. godine, Covid-19 je utjecao na radni život diljem svijeta na dva značajna načina:
1) nezaposlenost, osobito među mladima, naglo je porasla
2) rad na daljinu je postaje "nova normalnost"

Obično brze promjene pogoršavaju nejednakost, ali ovim projektom želimo suprotstaviti negativne učinke (nezaposlenost) s pozitivnim (rad na daljinu) i razvit novi pristup zapošljavanju mladih u ruralnim područjima te također pomoći kod zapošljavanja mladih majki (25-29) putem rada na daljinu.

Stoga je glavni cilj ovog projekta povećati kvalitetu i broj mogućnosti rada na daljinu, čineći rad na daljinu dostupnim ne samo višoj klasi, već i onima kojima je to najpotrebnije – mladim koji dolaze iz manje razvijenih područja, suočeni s demografskim, društvenim i ekonomskim preprekama.

Projekt će pridonijeti održivom i kvalitetnom zapošljavanju mladih diljem Europe, potičući ravnopravan razvoj i socijalnu uključenost manje sretnih i jačajući odnose između država donatora (Island i Norveška) i drugih zemalja dijeljenjem stručnosti, razmjenom najboljih praksi i stvaranjem buduće suradnje čak i izvan ovog projekta.

Projekt se provodi u suradnji s partnerima iz Latvije, Bugarske i Cipra kao korisnicima projekta.

Više informacija o projektu možete saznati na: https://goremote.pins-skrad.hr/

Obratite nam se za više detalja!


goremote FULL PROJECT NAME: GO REMOTE: Unlocking the potential of remote job opportunities!

DURATION: 30.11.2021. – 31.01.2024.

PROJECT VALUE: 196.769,20€

DESCRIPTIONČ
During 2020, Covid-19 affected working life around the world in two significant ways:
1) unemployment, especially among young people, has risen sharply
2) remote work is becoming the "new normal"

Usually, rapid changes worsen inequality, but with this project we want to contrast negative effects (unemployment) with positive ones (teleworking) and develop a new approach to youth employment in rural areas, and also help with the employment of young mothers (25-29) through telework.

Therefore, the main goal of this project is to increase the quality and number of remote work opportunities, making remote work available not only to the upper class, but also to those who need it most - young people who come from less developed areas, facing demographic, social and economic obstacles.

The project will contribute to sustainable and quality employment of young people across Europe, encouraging equal development and social inclusion of the less fortunate and strengthening relations between the donor countries (Iceland and Norway) and other countries by sharing expertise, exchanging best practices and creating future cooperation even beyond this project.

The project is implemented in cooperation with partners from Latvia, Bulgaria and Cyprus as project beneficiaries.

Više informacija o projektu možete saznati na: https://goremote.pins-skrad.hr/

For more information please contact us!