Ruralni razvoj

Program ruralnog razvoja Republike HrvatskeRazdoblje 2014. - 2020.

Zajednička poljoprivredna politika podrazumijeva skupinu pravila i mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i promet poljoprivrednih proizvoda u EU.

Provedba će se odvijati kroz dva stupa:
• Izravna plaćanja i tržišne intervencije i
• Ruralni razvoj

Strategija ruralnog razvoja republike hrvatske ima tri dugoročna strateška razvoja:
1. Konkurentna i održiva poljoprivredna proizvodnja integrirana u EU okvire.
2. Razvijeno ruralno gospodarstvo s trendom povećanja zaposlenosti, proizvodnja visokokvalitetne hrane, razvoja nepoljoprivrednih gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima.
3. Održivo korištenje raspoloživih prirodnih potencijala u funkciji osiguravanja ruralnih područja kao sigurnog i privlačnog mjesta za život i rad.Prioriteti

Uredba ruralnog razvoja EU definira i šest prioriteta:

PRIORITET 1:
Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima

PRIORITET 2:
Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama

PRIORITET 3:
Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi

PRIORITETI 4:
Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo

PRIORITET 5:
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom

PRIORITET 6:
Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjimaMjere programa ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Uredbom su propisane i mjere u okviru kojih će EU dodjeljivati potporu za ruralni razvoj.

1. Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
2. Pružanje savjetodavnih usluga i obavljanje poslova na gospodarstvu,
3. Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
4. Ulaganja u fizičku imovinu
5. Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama
6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja
7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma
9. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača
10. Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti
11. Ekološki uzgoj
12. Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima
13. Suradnja
14. Upravljanje rizicima
15. LEADER
16. Tehnička pomoćObratite nam se za sve prijedloge i pitanja vezana uz proizvodnju te tematiku koja Vas zanima!Pružene usluge u PINS-u su za 5!

Zoran Rački - Zabavni i paintball park Vrata