4.-transnacionalni-sastanak-projekta-DEMINA---Inovacije-i-kontinuirano-obrazovanje-u-upravljanju-destinacijom

4. transnacionalni sastanak projekta DEMINA - Inovacije i kontinuirano obrazovanje u upravljanju destinacijom

Lokalna razvojna agencija Pins partner je u provedbi Erasmus+ projekta akronima Demina sufinanciranog iz programa Europske unije Erasmus+ strateška partnerstva.

Partnerstvo za provedbu projekta sastoji se od sedam profesionalnih organizacija iz šest zemalja: Turske, Češke, Poljske, Latvije, Bugarske i Hrvatske.
27. i 28. lipnja ugostili smo partnere iz navedenih zemalja na 4. projektom sastanku koji se održao u Lokalnoj razvojnoj agenciji Pins.

Više saznajte u nastavku.