Inovacije i kontinuirano obrazovanje u upravljanju destinacijom - poziv za multiplier event

Lokalna razvojna agencija Pins partner je u provedbi Erasmus+ projekta akronima Demina sufinanciranog iz programa Europske unije Erasmus+ strateška partnerstva.

Projekt je započeo 01.11.2020. godine, a traje do 31.10.2022.

Više saznajte u nastavku.