MULTIPLIER EVENT: PREDSTAVLJANJE PROJEKTA MONTANA174 NA 14. FESTIVALU MALINA U SKRADU

Dana 23. srpnja predstavili smo projekt Montana174 na 14. tradicionalnom Festivalu malina u Skradu. Kako je to događaj kojim se na neki način „slavi“ život u planinskom području odlučili smo na njemu predstaviti navedeni projekt.