Odluka-o-prijemu-na-radno-mjesto

Odluka o prijemu na radno mjesto

Dana 02.kolovoza 2021. godine završen je raspisan natječaj za asistenta na provedbi projekata na određeni rok od 12 mjeseci. Natječaj je na osnovu prijave potrebe za radnikom bio raspisan na oglasnoj ploči i web stranici HZZ-a.
Na temelju uvjeta natječaja, pristiglih zamolbi te nakon objavljenih razgovora sa kandidatima donesena je odluka o odabiru kandidata. Kandidat s kojim će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 godine je: Natalija Mamula.
Zahvaljujemo svima na prijavama.