Promocija-nove-digitalne-igre-

Promocija nove digitalne igre

Projekt „Promocija zelenih vještina kroz igru“ eng. Promoting green skills through games je projekt financiran od strane Erasmus+ programa u sklopu strateških partnerstava.
Projektom smo razvili novu digitalnu igru koja služi nastavnicima i učenicima za svladavanje gradiva o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Više o svemu u prilogu.
Igra će biti besplatna za korištenje i biti će dostupna putem Google i iOS storea od studenog 2019. godine. Ako želite znati točan datum dostupnosti prijavite se sa primanje informacije
na e-mail pins@ri.t-com.hr s naznakom "Penjii - digitalna igra".