Nastup-poduzetnika-na-sajmu-u-Klagenfurtu

Nastup poduzetnika na sajmu u Klagenfurtu

Lokalna razvojna agencija Pins je uz financijsku potporu PGŽ organizirala nastup goranskih poduzetnika na sajmu šumarstva i drvne industrije
u Klagenfurtu, Austrija. Riječ je o vodećem međunarodnom poslovnom sajmu šumskih i drvnih proizvoda na području Austrije i okolnih zemalja, a koji se održava svake druge godine.
Sajam obilazi oko 22.000 posjetitelja (od toga 1/3 iz inozemstva) te na njemu izlaže preko 500 izlagača na površini od 48.000 m2. Sajam obuhvaća stručna područja šumarstva, pilanske tehnologije,
dobivanje energije iz biomase, a ove godine prezentirane su i inovacije od drva. Na sajmu se predstavljaju 4 tvrtke iz Primorsko goranske županije: Lokve d.o.o., Pilana Vrata d.o.o., Stenavert d.o.o.
te Energy Pellets d.o.o. koje izlažu svoje postojeće proizvode ali i prezentiraju nove proizvode. Za vrijeme održavanja sajma organiziran je i prijevoz zainteresiranih
poduzetnika autobusom na sajam kako bi mogli sudjelovati na poslovnim sastancima, te da bi stekli uvid u nove tehnologije.