Konferencija o inovacijama i kruznoj ekonomiji

Na koji način možemo zatvoriti krug? Da bismo imali koristi od ograničenih prirodnih resursa moramo razviti kružno gospodarstvo u planinskim šumama. Za uklanjanje otpada i negativnih izlaza potrebni su inovativni procesi, proizvodi i upravljanje duž cijelog šumskog opskrbnog lanca.

Više detalja nalazi se u PDF dokumentu!