Javni-poziv-za-dodjelu-potpora-i-subvencija

Javni poziv za dodjelu potpora i subvencija

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Primorsko- goranske županije (www.pgz.hr), odnosno do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava. Poziv je objavljen 24.04.2017.godine na službenoj web stranici.

Za izradu prijave na ovaj natječaj kao i drugu potrebnu pomoć kontaktirajte nas!

Više detalja nalazi se u PDF dokumentu!