SASTANAK-DIONIKA-U-SKLOPU-P--IRIS-PROJEKTA

SASTANAK DIONIKA U SKLOPU P- IRIS PROJEKTA

Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. dana 21.svibnja 2018. organizira sastanak dionika u sklopu provedbe P-Iris projekta koji je financiran sredstvima Interreg Europe programa.

Dana 21.05.2018. u Delnicama u prostorima gradske vijećnice grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, u 18:00 sati organiziramo sastanak dionika. Cilj sastanka je da se dionici uključe u radne grupe koji će pridonijeti poboljšanju i rješenju boljeg umrežavanja poljorivrednih proizvođača i prodaje lokalnih proizvoda. Kroz predavanje za grupu lokalnih dionika želimo na radionici predstaviti dobru praksu partnera P-IRIS projekta iz Finske te ukazati na nove mogućnosti i primjenu istih u regiji gorski kotar.

Dokument i dnevni red nalaze se u PDF dokumentu u prilogu.