Poziv-na-testiranje-

Poziv na testiranje

Na temelju oglasa za posao objavljenog preko HZZ-a dana 16.11.2018. za radno mjesto asistent na provedbi projekta pozivamo kandidate koji su dostavili svoje prijave da se odazovu na informativni razgovor i testiranje.
Nedolazak kandidata na razgovor i testiranje smatrati će se odustajanjem kandidata od prijave na natječaj. Raspored testiranja u prilogu.