HBOR---ESIF-KREDITI-ZA-RAST-I-RAZVOJ

HBOR - ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

„ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

Više saznajte u prilogu i na: https://www.hbor.hr/kreditni_program/esif-krediti-za-rast-i-razvoj/