Kreiranje-baze-projekata-za-financiranje-iz-EU-fondova

Kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova, te je započelo proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga.
S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova.
Kako je moguće prijaviti prijedlog projekta više pročitajte u prilogu.