Euromontana - konferencija u Bruxellesu

Euromontana je europska udruga koja se fokusira na planinska područja i zajednice. Njen primarni cilj je promicanje održivog razvoja u ovim regijama pružanjem platforme za suradnju, dijeljenje znanja i zagovaranje specifičnih potreba i izazova planinskih područja. Dana 21.11.2023. u Bruxellesu je održava konferencija pod nazivom „Vještine za planine u tranzijici“.

Jedna od govornika bila je i predstavnica Lokalne razvojne agencije Pins Natalija Mamula sa temom „Rad na daljinu: prilika za planinska područja“. Predstavila je projekt imena Go remote čiji je glavni cilj povećati kvalitetu i broj mogućnosti rada na daljinu, čineći rad na daljinu dostupnim ne samo višoj klasi, već i onima kojima je to najpotrebnije – mladima koji dolaze iz manje razvijenih područja, suočeni s demografskim, društvenim i ekonomskim preprekama, s fokusom na NEET populaciju.

Više saznajte u nastavku.