Komercijalizacija inovacija u poduzetnistvu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta raspisalo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. pod nazivom KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU.

Cilj natječaja je podržati projekte usmjerene novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te tržišni potencijal na međunarodnoj razini.

Više detalja nalazi se u PDF dokumentu!