Najava-Poziva-za-ulaganje-u-proizvodne-kapacitete,-modernizaciju-procesa-i-opremanje

Najava Poziva za ulaganje u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavio je Poziv za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje.
Poziv će se financirati iz REACT-EU instrumenata. Poduzetnicima će biti na raspolaganju ukupno 200 milijuna kuna.
Više u prilogu