Kohezijska-politika-EU-u-planinskim-područjima

Kohezijska politika EU u planinskim područjima

U srijedu 7.6.2017. u Bruxellesu je u organizaciji Euromontane i DG Regia održana konferencija pod nazivom kako brdsko planinska područja mogu doprinijeti kohezijskoj politici EU, te kakve koristi brdsko planinska područja mogu imati od takve politike. Na konferenciji je sudjelovao i predswtavnik PINS-a. Već sada se započelo s raspravama o novom programskom razdoblju nakon 2020. godine, te je u skladu s tim konferencija skrenula pažnju na brdsko planinska područja kao važnom čimbeniku za budući razvoj Europe. Planinski prostori u EU čine oko 30% teritorija na kojem živi oko 17% stanovnika EU. Na konferenciji je bilo riječi o projektima poticaja inovativnog poduzetništva, unaprijeđenju korištenje ICT tehnologija i širokopojasnom interentu na planinskim područjima, ulozi civilnog društva u razvoju tih područja te kako klimatske promjene utječu na brdsko planinska područja. Na kraju je razmatrana uloga brdsko planinskih područja u budućoj kohezijskoj politici. Neki prisutni Europski parlamentarni zastupnici naglasili da će se aktivno kroz rad grupa unutar parlamenta (RUMRA intergroup) lobirati i naglašavati potrebe tih područja, te time omogućiti i veća financijska sredstva u idućem periodu za financiranje projekata brdsko planinskih područja.