Potpore-do-80%-za-OPG

Potpore do 80% za OPG

Primorsko goranska županije otvorila je dana 30.05.2017. natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava
za poljoprivredna gospodarstva kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi primorsko-goranske županije u 2017.
Sufinancirati će se projekti kroz 4 mjere:
Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva,
Mjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete
Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti
Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.
Za sudjelovanje u mjeri 3.1.2. obratite se u PINS kako bi Vam izradili dokumentaciju za predstojeće natječaje ruralnog razvoja
u području turizma i poljoprivrede.