Javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-iz-“Programa-provedbe-mjera-ruralnog-razvoja-Primorsko-goranske-županije-za-razdoblje-2017.-–-2020.”-za-razvoj-malog-gospodarstva-u-2022.-godini-–-Mjera-1.2.1.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz “Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.” za razvoj malog gospodarstva u 2022. godini – Mjera 1.2.1.

Na osnovi Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17; dalje: ZDP) propisuje se da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Uredba koja se primjenjuje na dodjelu potpora male vrijednosti od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. je Uredba Komisije br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.) Na temelju točke IV. Odluke o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorskogoranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2022. godini (Župan, KLASA:024-01/22-01/29; URBROJ: 2170-01-01/6-22-24, od 11. srpnja 2022.)

Više saznajte u nastavku i na: https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-iz-programa-provedbe-mjera-ruralnog-razvoja-primorsko-goranske-zupanije-za-razdoblje-2017-2020-za-razvoj-malog-gospodarst-2/