Javni-poziv-za-dodjelu-potpora-poljoprivrednim-gospodarstvima-kroz-sufinanciranje-mjera-ruralnog-razvoja-u-poljoprivredi-Primorsko-goranske-županije-u-2022.-godini.

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2022. godini.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2022. godini od 11. srpnja 2022. godine (KLASA: 024-01/22-01/29, UBROJ: 2170-01-01/6-22-21) objavljuje se Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2022. godini.

Više saznajte u nastavku i na: https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-poljoprivrednim-gospodarstvima-kroz-sufinanciranje-mjera-ruralnog-razvoja-u-poljoprivredi-primorsko-goranske-zupanije-u-2022-godini-2/