Javni natječaj za izbor predsjednika uprave LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE "PINS" d.o.o.

Općinski načelnik Općine Skrad u funkciji Skupštine trgovačkog društva LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE "PINS" d.o.o. objavljuje Javni natječaj za izbor predsjednika uprave LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE "PINS" d.o.o..

Rok za podnošenje ponuda na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Koje sve uvjete kandidat za predsjednika Uprave Društva mora ispuniti, ali i sve ostale detalje Javnog natječaja možete pročitati u prilogu.