Javni-poziv----Mjera-1.2.1.-Nabava-opreme-za-proizvodne-i-uslužne-djelatnosti-za-poduzetnike-u-sektoru-malog-gospodarstva

Javni poziv - Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva

Odlukom Župana 7. veljače 2022.g., Primorsko - goranska županija je objavila 09.02.2022. Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti koja se odnosi na nabavu opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti te za troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu investicijskog ulaganja, evidentirane kao kapitalno ulaganje odnosno projekt upisan u popis dugotrajne imovine za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva.

Mjera 1.2.1. će omogućiti poduzetnicima primjenu suvremenijih tehnologija, koje će doprinositi povećanju produktivnosti i prepoznatljivosti, a samim i time i očuvanju radnim mjesta. Korisnici mjere su mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva te ustanove u 100% privatnom vlasništvu, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti i koji imaju registrirano sjedište na ruralnom području Županije. Aktivnost se mora provoditi na ruralnom području PGŽ.

Više saznajte u prilogu te na na https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-iz-programa-provedbe-mjera-ruralnog-razvoja-primorsko-goranske-zupanije-za-razdoblje-2017-2020-za-razvoj-malog-gospodarst/?fbclid=IwAR3Z0XecKnfZCR2wnan8dhdTUXo6_PR1zdWK1jhLGt5NLLiFrLMthNnmbEs, gdje možete preuzeti i potrebnu dokumentaciju.