Javni-poziv-za-potporu-putničkih-agencija-i-organizatorima-putovanja

Javni poziv za potporu putničkih agencija i organizatorima putovanja


Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 9. srpnja 2021. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za pomoć putničkim agencijama i organizatorima putovanja. Sredstva su osigurana iz državnog proračuna u vrijednosti od 36 milijuna kuna.
Cilj dodjele potpore turističkim agencijama je nadoknada dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja. Cilj Programa je doprinijeti pokretanju i normalizacije tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije. Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po zaposleniku u turističkoj agenciji (u odnosu na prosječan broj zaposlenih na godišnjoj razini za 2020. godinu).
Detalji u prilogu