Najava-Programa-za-potporu-poduzećima-u-turističkom-i-sportskom-sektoru

Najava Programa za potporu poduzećima u turističkom i sportskom sektoru

Ministarstvo turizma i sporta je najavilo Program za potporu od 202 milijuna eura za potporu poduzećima u sportskom i turističkom sektoru pogođenim pandemijom koronavirusa.
Radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, Program ima za cilj da poduzetnicima koji obavljaju djelatnost u sektoru turizma i sporta osigura financijsku podršku. Sredstva potpora u obliku državnih jamstava osigurane su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske na temelju Komunikacije Europske komisije-Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19.
Više saznajte u prilogu.