Natječaj-za-izbor-osoba-s-područja-Primorsko-goranske-županije-z-a-razvoj-inovacija-sufinanciran-bespovratnim-sredstvima

Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije z a razvoj inovacija sufinanciran bespovratnim sredstvima

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija. Ove godine je osigurano 100.000,00 kn koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija.
Sve o natječaju nalazi se u prilogu.