Poticaji-za-samozapošljavanje-

Poticaji za samozapošljavanje

Od početka srpnja 2020. godine ponovno su otvoreni poticaji za samozapošljavanje. Ako ste nezaposleni i odlučite se na pokretanje vlastitog posla opet možete ostvariti pravo na sufinanciranje opravdanih troškova
ovisno o djelatnosti koju namjeravate pokrenuti. Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika. U iznosu od 75 tisuća kuna do 100 tisuća kuna, ovisno o djelatnosti. Za obje skupine moguće
je odobriti i dodatnih 10 tisuća kuna za jedan poslovni subjekt ako se potpora kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.
Potporu do 100 tisuća kuna može se zatražiti za djelatnosti koje pripadaju u područja: rudarstva i vađenja, prerađivačke industrije, opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom, djelatnosti sanacije okoliša te građevinarstva.
Potporu do 75 tisuća kuna može se zatražiti za djelatnosti trgovine na veliko i na malo, prijevoza i skladištenja, za stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, djelatnosti u sektoru obrazovanja,
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te za sve ostale uslužne djelatnosti. Zahtjevi za potpore se zaprimaju do 31.10.2020. ili do iskorištenja sredstava. Za pomoć u izradi poslovnog plana obratite se u Pins.