Podmjera-16.1-Potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-EIP-a-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-održivost

Podmjera 16.1 Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina EIP-a za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje natječaj za provedbu podmjere „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ -provedba 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 13. srpnja od 12:00 sati do 15.rujna 2020. do 12:00 sati.
Prihvatljivi korisnici
Korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partner.
Partneri operativne skupine mogu biti:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambenom prerađivačkom sektoru
c)fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru teme navedenih u točki 24. Priloga 1 ovog natječaja
Visina javne potpore: 5.000 EUR
Projektna ideja/projekt odnosi se na jednu od navedenih tema:
- Smanjenje rizika u proizvodnji kroz inovacije, uključujući razvoj proizvoda, strojeva, oprema za ublažavanje negativnih abiotskih čimbenika
- Razvoj tehnika, procesa, usluga ili oprema (promjena) kako bi se smanjila uporaba pesticida
- Unapređenje dosadašnjih te uvođenje inovativnih aktivnosti vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja
Projektna ideja mora sadržava osnovne podatke, opis projektne ideje, relevantnost projektne ideje, planirane aktivnosti i raspon partnera u skladu s Prilogom 6 ovoga Natječaja.
Detalji o natječaju se nalaze na https://www.apprrr.hr/podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-eip-a-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost/