Zajmovi-za-ruralni-razvoj---kamata-do-0,25%

Zajmovi za ruralni razvoj - kamata do 0,25%

Financijski instrumenti „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“ namijenjeni su subjektima malog gospodarstva. HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobravati zajmove u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Mikro zajmovi za ruralni razvoj od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR, s rokom otplate do 5 godina (uključujući poček) i kamatnom stopom 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS u kojoj se odvija ulaganje.
Mali zajmovi za ruralni razvoj od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR, s rokom otplate do 10 godina (uključujući poček) i kamatnom stopom 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS u kojoj se odvija ulaganje.
Sve dodatne informacije kao i pomoć u pripremi dokumentacije možete zatražiti u PINS-u na broj telefona 051 810 820 ili putem e-maila: [email protected]