Izmjena-u-natječaju-za-provedbu-tipa-operacije-6.2.1-

Izmjena u natječaju za provedbu tipa operacije 6.2.1

Izmjena u natječaju za provedbu tipa operacije 6.2.1 „Potpora ulaganju u pokretanju nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2.lipnja 2020. godine izmjenu, Natječaj te se mijenja kako slijedi:
1. Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 10.lipnja 2020. godine od 12 sati do 10.kolovoza 2020. godine do 12 sati.
2. U Natječaju u Prilogu 1- Uvjeti prihvatljivosti zamjenjuju se novim Prilogom 1-Uvjeti prihvatljivosti
3. U Natječaju u Prilogu 2 mijenja se pojašnjenje kriterija odabira, te se Priloga 2- Kriteriji odabira izmjenjuju novim Prilogom 2- Kriterij odabira
4. U Natječaju, Prilog 3- Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu zamjenjuje se novim Prilogom 3- Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu
Iz popisa dokumentacije brišu se dokazi izvora financiranja te se mijenja i predložak Poslovnog plana, koji nije dio predmetnog natječaja, već povezane dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu. Korisnike može u mapi Upute i predlošci pronađi novi predložak Poslovnog plana kojeg će popuniti i učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.
U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. Detalji na linku https://ruralnirazvoj.hr/prve-izmjene-drugog-natjecaja-za-provedbu-tipa-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-od-2-lipnja-2020/