Javni-poziv-za-dodjelu-potpora-poljoprivrednim-gospodarstvima-za-provedbu-mjera-očuvanja-i-razvoja-poljoprivredne-proizvodnje-na-području-Primorsko-goranske-županije

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za provedbu mjera očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Primorsko-goranske županije

Predmet ovog javnog poziva su sljedeće mjere očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje:
1. Mjera Očuvanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstva
2. Mjera Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara
3. Mjera Investicijsko ulaganje u unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvoda i ulaganje u razvoj tržišta

Uvjeti dodjele potpore su:
Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu kojeg vodi APPRRR čije će se investicijsko ulaganje provoditi na ruralnom području Primorsko-goranske županije i čije je sjedište u ruralnom području županije a koji imaju u trenutku prijave najmanje jednog zaposlenog.
Zatreba li Vam pomoć u pripremi dokumentacije možete se obratiti Lokalnoj razvojnoj agenciji Pins d.o.o. na broj telefona 810 820 ili putem e-mail [email protected]

Detalje pročitajte u prilogu.