ESIF-zajmovi-za-obrtna-sredstva-uz-značajno-manje-dokumentacije

ESIF zajmovi za obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije

HAMAG-BICRO na već najavljene mjere pomoći gospodarstvu povezani sa pandemijom COVID 19 uz odgodu plaćanja postojećih zajmova, aktivirana je i druga mjera.
Radi se o mogućnosti prijave na ESIF zajmove za obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja s čime se skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva. Razlika je i u nižoj kamatnoj stopi, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.
Prije prijave na ESIF zajmove za obrtna sredstva detaljno se upoznajte sa uvjetima novog Programa, prođite kroz reducirani popis tražene dokumentacije, a potrebne obrasce preuzmite sa web stranice HAMAG-BICRO-a.
Obzirom na situaciju, koristite link https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login gdje iz svog doma možete unijeti potrebne podatke i priložiti traženu dokumentaciju.