Odvažna--Program-podrške-ekonomskom-osnaživanju-žene.-

Odvažna- Program podrške ekonomskom osnaživanju žene.

Odvažna- Program podrške ekonomskom osnaživanju žene. Javni natječaj za stručnu i financijsku podršku ženama u poduzetništvu, otvoren je od 8.ožujka do 15.travnja 2020. godine.
Na natječaj se mogu prijaviti obrti, OPG-ovi, mikro i mala poduzeća (j.d.o.o. ili d.o.o.), zadruge te poduzetnički projekti u sklopu neprofitnih organizacija (udruga, privatnih neprofitnih ustanova i zaklada) koji su potpuno ili u pretežito ženskom vlasništvu i/ili zapošljavaju najmanje 50% žena, a koji na tržištu djeluju najmanje godinu dana.

Fond za financijske potpore iz programa ODVAŽNA iznosi 250.000 kn, čime će se financirati provedba tri do pet jednogodišnjih akcijskih razvojnih planova ženskih poduzetničkih pothvata, u pojedinačnom iznosu od 40.000 do 75.000 kuna.
Više u prilogu