Ministarstvo-poljoprivrede-na-portalu-e-savjetovanja-objavilo-tri-nacrta-natječaja-za-provedbu-Podmjere-4.1.-„Potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva“-iz-Programa-ruralnog-razvoja-Republike-Hrvatske-za-razdoblje-2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede na portalu e-savjetovanja objavilo tri nacrta natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Na portalu e-savjetovanje Ministarstvo poljoprivrede je objavilo tri nacrta natječaja za provedbu Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Prvi Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ -tovno govedarstvo.
Drugi Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.2. „ Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš."
I treći Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije."
Više o nacrtima natječaja pročitajte u prilogu.