Natječaj-za-izbor-osoba-s-područja-Primorsko---goranske-županije-čiji-će-se-razvoj-inovacija-sufinancirati-bespovratnim-poticajnim-sredstvima--

Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija. Ove godine osigurano je 150.000,00 kuna bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija .
Dana 28. kolovoza 2019. objavljen je natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2019.
Prijave na Natječaj se moraju predati na propisanom Obrascu (u privitku), s propisanom dokumentacijom i u propisanom roku- do 30. rujna 2019. godine.
Posebno će se nagraditi 3 inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).