Prijedlog-mjera-vezan-uz-zakon-o-brdsko-planinskom-području

Prijedlog mjera vezan uz zakon o brdsko planinskom području

Poštovani poduzetnici Pins provodi upitnik za Prijedlog mjera vezan uz Zakon o brdsko planinskim područjima. Zakon o brdsko planinskim područjima stupio je na snagu 1.siječnja 2019. godine, te okvirno propisuje mjere za budući razvoj takvih područja. U samom tekstu zakona utvrđene su slijedeće mjere koje se na navedenim područjima trebaju provoditi, a koje pojedina Ministarstva trebaju uvrstiti u plan rada i financiranja: demografske mjere,gospodarske mjere, fiskalne mjere, socijalne mjere, mjere jačanja administrativnih kapaciteta za učinkoviti i održivi razvoj brdsko-planinskog područja te mjera za provedbu programa integriranih teritorijalnih ulaganja.
Kroz ovaj kratak upitnik, molimo Vas da nam za potrebe izrade prijedloga mjere za razvoj poduzetništva date Vaše mišljenje koje su Vam od postojećih mjera do sada bile od pomoći, te koje bi mjere po Vašem mišljenju bile ključne za poboljšanje navedenih uvjeta na brdsko planinskim područjima tijekom naredne četiri godine.
Kratak upitnik se nalazi u pdf dokumentu.