Paušalni-obrt

Paušalni obrt

Želite otvoriti paušalni obrt, a ne znate od kuda krenuti niti početi. Kod osnivanja paušalnog obrta postoji nekoliko koraka do osnivanja ove vrste obrta:
1. Odabir imena,djelatnosti i sjedišta obrta
2. Prijava za upis u Obrtni registar
3.Izrada pečata
4. Otvaranje žiro računa u banci
5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje
6. Porezna prijava
7. Plaćanje komorskog doprinosa
8. Porezne knjige
9. Obvezni porezi i doprinosi
10. Zaštita na radu
Više pročitajte u prilogu