Zašto-je-važno-dobro-poslovno-planiranje?

Zašto je važno dobro poslovno planiranje?

Osnova svakog dugoročnog razmišljanja poduzetnika, temelj uspješnog poslovanja i jedan od najvažnijih procesa u poslovanju svakog poduzetnika je poslovno planiranje. U svim poslovnim aktivnostima i fazama poslovno planiranje je vrlo važno jer se može planirati pokretanje, proširenje i unapređenje postojećeg posla. Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži analizu ulaganja u posao, o budućim rezultatima poslovanja i varijante rješenja za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme u poslovanju. Poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja. Više u prilogu