Grad-Delnice-je-objavio-Javni-poziv-za-Program-poticanja-i-razvoja-poduzetništva-na-području-Grada-Delnica-za-2019.godinu

Grad Delnice je objavio Javni poziv za Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica za 2019.godinu

Osnovna karakteristika potpora male vrijednosti odnosi se na visinu vrijeme dodjele odnosno poduzetnik, s povezanim društvima, ne smije dobit potpore male vrijednosti koje premašuju 200.000,00 EUR u razdoblju od tri fisklane godine, osim u slučaju ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz za najamninu ili naknadu i tada taj iznos potpore male vrijednosti ne smije prijeći 100.00,00 EUR u razdoblju od tri fisklane godine. Korisnici mjera iz ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Grada Delnica izuzev trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Delnice, obrtnici s prebivalištem na području Grada Delnice obiteljskog poljop. gospodrastva čiji nositelj ima na području Grada Delnice te fizičke osobe na području Grada Delnice koje se bave domaćom radinošću.
Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri uvjeta: Ukupna aktiva 2.600.000,00 kn, prihod 5.200.000,00 , prosječan broj radnika tijekom poslovne godine -10
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri uvjeta: Ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, prihod 60.000.000,00 kn, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine -50.
Područje programa
Mjera 1.1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika
-korisnici :mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Grada Delnice i obrtnici sa prebivalištem na području Grada Delnice
- Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme za poslovanje, radova na uređenju poslovnog prostora,uvođenje oznaka kvalitete u sufinanciranje troškova izrade projketne dokumentacije za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova te druge projektne dokumentacije u visini od 20.000,000 kn po zahtjevu za osam poduzetnika.
Mjera 1.2. Poticanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
-korisnici poljoprivredna gospodarstva
-Subvencija nabave sadnica, pripreme tla, ograđivanja, navodnjavanja, zaštite od padalina, nabave domaćih životinja i pčelinjih zajednica, nabave poljoprivredne mehanizacije ili opreme, građenje i opremanje objekata za poljop.proizvodnju, uvođenje oznaka kvalitete i troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova te druge projektne dokumentacije u visini od 5.000,00 kn po zahtjevu za šest OPG-a.
Mjera 1.3. Poticanje domaće radinosti
-korisnici :domaća radinost
-Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme za poslovanje te materijala za izradu proizvoda u visini od 5.000,00 kn po zahtjevu za dvoje korisnika.
Mjera 1.4. Program razvoja ženskog poduzetništva
-korisnici : žene poduzetnice s prebivalištem ili sjedištem na području Grada Delnica ( mikro i male poduzetnice, obrtnice te nositeljice domaće radinosti)
- poticaji za ulaganja u projekte ženskog poduzetništva kroz sufinanciranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme za poslovanje , radova na uređenju poslovnog prostora kao i sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova te druge projektne dokumentacije u visini od 5.000,00 kn po zahtjevu
za deset žena poduzetnica.

Javni poziv je otvoren do 10. srpnja 2019. godine.
Detaljno o pozivu na stranicama Grada Delnice http://www.delnice.hr/informacije.html