Pokrenuto-e-savjetovanje-za-Poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-„Povećanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istraživanja-i-razvoja---faza-II“

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja razvoja- faza II " u kojem je moguće sudjelovati do 15.srpnja 2019. putem poveznice : savjetovanje.
Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja i regionalne potpore za ulaganje.
Više u prilogu.