HAMAG-BICRO---edukacija-za-poduzetničke-potporne-institucije

HAMAG BICRO - edukacija za poduzetničke potporne institucije

HAMAG BICRO započeo je jučer u Sv.Martinu na Muri s petodnevnom edukacijom za poduzetničke potporne institucije u sklopu pilot projekta BOND-Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Riječ je o edukaciji za standardizaciju pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika, a okupilo je 50 predstavnika PPI-a , članova Mreže BOND iz cijele Hrvatske. Razvojna agencija PINS je također na ovim edukacijama imala svog predstavnika.