Edukacija-za-vodiče-interpretatore

Edukacija za vodiče interpretatore

U petak 5.4.2019. u sklopu projekta NATURE&WILDLIFE počinje 70-satni program obuke za vodiče interpretatore. RRA Porin je kao nositelj ovog programa odabrao RED TREE HERITAGE, Zavod za interpretaciju baštine i održivi razvoj iz Cerknice. Educirati će se 16 sudionika koji su već lokalni vodiči ili će uskoro dobiti licencu za lokalnog vodiča. Iz Hrvatske dolazi 6 , a iz Slovenije 10 sudionika.
Edukacija se sastoji od dva dijela. Prvi dio obuhvaća 40 sati obuke u okviru Europskog programa (Interpretator Europe). Uz pomoć praktičnih vježbi i usmjeravanje polaznici će steći kompetencije koje će nadopuniti znanje i dati uvid u novi način interpretacije prirodne i kulturne baštine. Drugi dio se sastoji od 30 sati obuka o zaštiti prirode i obuka prve pomoći, a provoditi će ih pojedinačni predavači.